Πέντε τρόποι με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη της φτώχειας

Ο Νέλσον Μαντέλα είπε κάποτε: «Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τον κόσμο». Σήμερα, πολλές μελέτες δείχνουν πώς συμβαίνει αυτό. Η εκπαίδευση μπορεί να θέσει τέρμα στη φτώχεια με την ελάφρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, τη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας, την προώθηση της ειρήνης αντί των συγκρούσεων, τη μείωση της εκτεταμένης μετάδοσης των ασθενειών και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών. Παρακάτω παρατίθενται οι πιο σημαντικοί τρόποι για την παροχή εκπαίδευσης ενάντια στην παγκόσμια φτώχεια.

Γυναικεία ενδυνάμωση

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η UNESCO διαπίστωσε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που λαμβάνουν τουλάχιστον πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι πιο ασφαλείς από οικονομική και οικονομική άποψη. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι όσο πιο μορφωμένες είναι οι μητέρες, τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό θνησιμότητάς τους. Οι εκπαιδευμένες μητέρες είναι επίσης πιθανότερο να έχουν λιγότερα παιδιά και να παρέχουν καλύτερη διατροφή και υγειονομική περίθαλψη για αυτά.

Μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας

Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για να δοθούν στους φτωχούς αγρότες τα εργαλεία που χρειάζονται για να αυξήσουν τις αποδόσεις τους, να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη και να περιορίσουν τα απόβλητα. Με τη φοίτηση στο σχολείο, τα παιδιά μαθαίνουν τις ορθές γεωργικές πρακτικές, την υγεία και την υγιεινή, γεγονός που τους επιτρέπει να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Με τον διπλασιασμό της συμμετοχής των φτωχών παιδιών – αγροτών στο δημοτικό σχολείο, η επισιτιστική ανασφάλεια μπορεί να μειωθεί κατά 25%.

Ειρήνη και σταθερότητα

Η σχέση μεταξύ συγκρούσεων και φτώχειας αποτελεί σοβαρή ανησυχία για τη διεθνή κοινότητα. Η ειρήνη δημιουργεί σταθερότητα στις κοινότητες, δίνοντας στους ανθρώπους την ευκαιρία να ξεσηκωθούν από τη φτώχεια. Η εκπαίδευση προάγει την προσωπική σταθερότητα, δίνοντας στο άτομο τη δυνατότητα να επιδιώκει τη βελτίωση στην ποιότητα της ζωής του. Εκείνοι που λαμβάνουν καλύτερη εκπαίδευση είναι πιο εξοπλισμένοι για να επιτύχουν αμειβόμενη απασχόληση.

Μείωση της μεταδοτικότητας των ασθενειών

Στα σχολεία και στις κλινικές, η εκπαίδευση αναφέρεται ως ένα από τα καλύτερα όπλα κατά της εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών. Η βασική εκπαίδευση για το AIDS στα σχολεία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον αριθμό των σεξουαλικά ενεργών εφήβων, ενώ η Παγκόσμια Εκστρατεία για την Εκπαίδευση αναφέρει ότι περίπου 7 εκατομμύρια κρούσματα AIDS θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν όλα τα παιδιά ολοκλήρωναν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Υποστηρίζει την τοπική και την παγκόσμια οικονομία

Καθώς το επίπεδο εκπαίδευσης αυξάνεται σε μια κοινότητα, τα επίπεδα κερδοφορίας, παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας αυξάνονται παράλληλα. Εάν ένα αγόρι ολοκληρώνει ένα έτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα κέρδη του αυξάνονται κατά 5 έως 15%. Η UNESCO αναφέρει ότι τα κορίτσια που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση όχι μόνο αυξάνουν το μελλοντικό τους κέρδος, αλλά επίσης συρρικνώνουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων κατά περισσότερο από 20%.