Τα θετικά και τα αρνητικά των τμημάτων ένταξης στα σχολεία

Οι διαπολιτισμικές τάξεις δημιουργήθηκαν με στόχο κάθε μαθητής να παρευρίσκεται και να είναι καλοδεχούμενος από τα σχολεία της περιοχής του, σε κανονικές τάξεις, με μαθητές ίσης ηλικίας και με στόχο τη μόρφωσή του και τη συμμετοχή του σε όλα τα στάδια της σχολικής του ζωής. Έτσι, όλοι οι μαθητές, ακόμη και παιδιά που έχουν κάποιου είδους αναπηρία, έχουν ίσα δικαιώματα στη μόρφωση. Αυτό, ενώ έχει πολλά πλεονεκτήματα, έχει ταυτόχρονα και κάποια μειονεκτήματα.

Ποια είναι, λοιπόν, τα θετικά και ποια τα αρνητικά των λεγόμενων τμημάτων ένταξης;

Πλεονεκτήματα

Αυτό το σύστημα ωφελεί πολύ τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αρχικά, οι μαθητές με ειδικές ανάγκες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το γενικό σχολικό πρόγραμμα, που σε άλλη περίπτωση δε θα είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Έτσι, τους προσφέρονται πλεονεκτήματα στη μόρφωση που δε θα είχαν αν επέλεγαν ένα σχολείο για παιδιά με αναπηρία. Για παράδειγμα, τα παιδιά με αυτισμό, μελετούν σε μια συνηθισμένη τάξη, πάντα με τη βοήθεια ενός ειδικού, ώστε να μη μείνουν πίσω στα μαθήματα συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιδιά. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά θα μπορέσουν εύκολα στο μέλλον να ενταχθούν στις τάξεις της ανώτατης εκπαίδευσης ώστε να διεκδικήσουν ένα πανεπιστημιακό πτυχίο.

Επιπρόσθετα, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συναναστραφούν με διαφορετικά άτομα, ενισχύοντας έτσι την κοινωνικότητά τους. Μαθαίνουν ποιες συμπεριφορές αρμόζουν ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν αργότερα στην κοινωνία. Επιπλέον, δημιουργούν φιλίες μεταξύ τους και μαθαίνουν ο ένας από τη διαφορετικότητα του άλλου. Με αυτό τον τρόπο διδάσκονται την αποδοχή και την κατανόηση, εφόδια τα οποία θα τους βοηθήσουν και στη ζωή τους έξω από το χώρο της τάξης. Μέσω των τμημάτων ένταξης, η διαφορετικότητα δε διδάσκεται απλώς στη θεωρία, αλλά μαθαίνεται και στην πράξη. Παράλληλα, μειώνεται το στίγμα των ατόμων με αναπηρία καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν και να μοιραστούν ιδέες και να μάθουν τις αναμεταξύ τους διαφορές.

Μειονεκτήματα

Παρόλο που το εγχείρημα των τμημάτων ένταξης προσφέρει τόσα πολλά στα παιδιά με αναπηρία, μπορεί τα παιδιά αυτά να δυσκολευτούν να συμβαδίσουν με τη σχολική ύλη. Αυτό μπορεί να τα αναστατώσει και να τα κάνει να αντιδράσουν αρνητικά μέσα στην τάξη, κάνοντας φασαρία και επιβραδύνοντας έτσι το ρυθμό παράδοσης της ύλης για όλη την υπόλοιπη τάξη. Επιπλέον, τα τμήματα ένταξης είναι συνήθως και μεγαλύτερα από μια μέση τάξη με αποτέλεσμα τη δυσκολία των δασκάλων να δώσουν την απαραίτητη προσοχή σε ένα παιδί που τη χρειάζεται. Μερικοί δάσκαλοι μπορεί να μην έχουν καν την απαραίτητη εκπαίδευση για το σωστό χειρισμό παιδιών με αναπηρία.

Παράλληλα, μπορεί η αλληλεπίδραση των παιδιών με διαφορετικά άτομα να έχει τα θετικά της, αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι θα εξαλειφθεί ο εκφοβισμός στα σχολεία. Τα παιδιά αυτά σίγουρα θα δεχθούν επιθέσεις από άλλα παιδιά καθώς μπορεί κάποια απότομη συμπεριφορά τους να τα αναστατώσει. Επίσης, σε αυτές τις ηλικίες, τα παιδιά δεν είναι εύκολο να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ένα παιδί με ειδικές ανάγκες χρειάζεται περισσότερη προσοχή από τα υπόλοιπα. Ταυτόχρονα, όμως, αν τα παιδιά με αναπηρία δε λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται, μπορεί να νιώσουν στρες και πίεση αφού δε θα συμβαδίζουν με τα υπόλοιπα παιδιά με τα οποία θα συγκρίνουν και τους εαυτούς τους.