Τι είδος εκπαίδευσης χρειάζεται για τα επαγγέλματα της Πληροφορικής;

Οι ειδικοί στην τεχνολογία της Πληροφορικής είναι οι διαχειριστές υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασφάλειας, οι οποίοι βοηθούν εταιρείες και οργανισμούς να διαχειρίζονται υλικό, συσκευές, λογισμικό, δικτύωση και να επιλύουν προβλήματα. Αυτοί οι επαγγελματίες μπορούν να κατέχουν μια σειρά τίτλων και πτυχίων, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτή ασφάλειας πληροφοριών και του διαχειριστή δικτύου. Μπορούν να βρουν εργασία σε μια ευρεία ποικιλία θέσεων, όπως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι δημόσιοι οργανισμοί και οι βιομηχανίες.

Τα κριτήρια για την πρόσληψη

Συνήθως απαιτείται πτυχίο πανεπιστημίου, αλλά ορισμένοι εργοδότες προτιμούν ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα ή σε κάποιον συναφή τομέα. Οι εργοδότες ζητούν επίσης τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία, ενώ για θέσεις ανώτερου επιπέδου απαιτούνται 5 έως 10 χρόνια εμπειρίας. Οι δεξιότητες που απαιτούνται είναι αναλυτικές, οργανωτικές, ηγετικές, επικοινωνιακές και λήψης αποφάσεων. Χρειάζεται εξοικείωση με λογισμικό διαχείρισης έργου, λογισμικό διαχείρισης πελατών, λειτουργικά συστήματα διακομιστών, λογισμικό ανάπτυξης διαδικτυακής πλατφόρμας και πλατφόρμας για βάσεις δεδομένων. Θα πρέπει επίσης ο υποψήφιος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως διακομιστές και αναλυτές δικτύου. Παρόλο που η πιστοποίηση είναι προαιρετική, είναι συνηθισμένη στον συγκεκριμένο χώρο.

Τα βήματα για να αποκτήσετε την ειδικότητα

Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα τα οποία μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να γίνει ειδικός Πληροφορικής, όπως τα παρακάτω:

Απόκτηση πτυχίου: Το πτυχίο σε τομέα που σχετίζεται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι η πιο κοινή προϋπόθεση. Τα σχετικά πτυχία περιλαμβάνουν την επιστήμη των υπολογιστών, τα πληροφοριακά συστήματα και την τεχνολογία λογισμικού. Οι σπουδαστές στα πτυχιακά προγράμματα γενικά ξεκινούν με την απόκτηση στερεών βάσεων στα μαθηματικά, την τεχνολογία και τη μηχανική. Χτίζουν μια ευρεία γνώση των θεμάτων Πληροφορικής με μαθήματα σε δομές δεδομένων, αριθμητική ανάλυση, διαχείριση δεδομένων και γλώσσες προγραμματισμού.

Είναι σημαντικό οι σπουδαστές να επωφελούνται από τα εργαστήρια των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν επίσης να προσφέρουν εξειδικευμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους φοιτητές. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας με τα προγράμματα και το λογισμικό που διδάσκονται στα μαθήματα και χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες ενός ειδικού πληροφορικής.

Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας: Σύμφωνα με μια έρευνα, οι θέσεις εργασίας ειδικευμένου προσωπικού απαιτούν συνήθως τουλάχιστον 3 ή και περισσότερα χρόνια εμπειρίας στον συγκεκριμένο τομέα. Συνήθως, απαιτείται λιγότερη εμπειρία σε μικρότερους οργανισμούς, οπότε αυτό ίσως να είναι το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσει κάποιος τη σταδιοδρομία του. Επίσης, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης μιας πρακτικής άσκησης. Δεδομένου ότι η εμπειρία αποτελεί σημαντικό μέρος της εύρεσης εργασίας, οι ειδικοί Πληροφορικής σε αρχικό στάδιο ενδέχεται να δυσκολεύονται να βρουν εργασία. Είναι δυνατή η απόκτηση κάποιας προϋπηρεσίας συμπληρώνοντας μια πρακτική άσκηση στο τμήμα πληροφορικής μιας εταιρείας.

Απόκτηση πιστοποίησης: Παρόλο που η πιστοποίηση δεν απαιτείται για να εισέλθει κάποιος σε αυτό το επάγγελμα, εν τούτοις μπορεί να βοηθήσει στην απόδειξη των δεξιοτήτων και της εμπειρίας στους εργοδότες. Επιπλέον, οι εργοδότες απαιτούν συχνά οι υποψήφιοι να διαθέτουν τεχνογνωσία σε συγκεκριμένα προϊόντα. Οι μεγάλες εταιρείες Πληροφορικής προσφέρουν πιστοποίηση στα προϊόντα λογισμικού τους. Υπάρχουν επίσης και εταιρείες πιστοποίησης που διαχειρίζονται την πιστοποίηση για πολλούς προμηθευτές. Τα προαπαιτούμενα και οι απαιτήσεις πιστοποίησης ποικίλλουν ανά οργανισμό, αν και η πιστοποίηση συνήθως χορηγείται με την επιτυχία σε μια εξέταση.

Απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών: Το πτυχίο πανεπιστημίου μπορεί να είναι το πιο κοινό επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται, αλλά ορισμένοι εργοδότες προτιμούν να προσλαμβάνουν υποψηφίους που έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για άτομα που αναζητούν εξέλιξη ή υψηλότερες θέσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Οι σπουδαστές στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών βασίζονται στη γνώση που έχουν συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια της προπτυχιακής εκπαίδευσής τους και διερευνούν τη θεωρία των υπολογιστών και την πρακτική εκτενέστερα. Μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα σε γραφικά υπολογιστών, αλγόριθμους, τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστικά μοντέλα κλπ.