Χρησιμοποιώντας τα διαδικτυακά παιχνίδια ως εκπαιδευτικό εργαλείο

Στα διαδικτυακά παιχνίδια οι παίκτες μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να εξερευνήσουν περιβάλλοντα και να πολεμήσουν εχθρούς που έχουν δημιουργηθεί από υπολογιστή ή ακόμα και άλλους παίκτες. Ταυτόχρονα πρέπει να αναπτύξουν τις δυνάμεις και τις ικανότητες του χαρακτήρα τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτών των παιχνιδιών είναι η κοινωνική πτυχή. Εάν οι παίκτες επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κοινότητες και να ολοκληρώσουν τις πιο δύσκολες προκλήσεις που προσφέρουν αυτά τα παιχνίδια, πρέπει να επιδείξουν θετικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως η φιλικότητα και η αλληλοβοήθεια. Όπως και στον πραγματικό κόσμο, η αντικοινωνική συμπεριφορά έναντι των άλλων μπορεί να έχει επιζήμιες συνέπειες για τον παίκτη, καθώς όσοι δεν καταβάλλουν προσπάθειες για την ανάπτυξη της κοινωνικής τους επάρκειας δεν θα γίνουν ευπρόσδεκτοι σε ομάδες. Η δομή των ομάδων είναι η ίδια με εκείνη των οργανώσεων του πραγματικού κόσμου όπου ένας επιλεγμένος ηγέτης διανέμει καθήκοντα σε μεμονωμένα μέλη και η ομάδα συνεργάζεται για να επιτύχει έναν καθορισμένο στόχο. Ακόμα και τα διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο μπορούν να έχουν εκπαιδευτικά αποτελέσματα, καθώς προσφέρουν ταχύτητα σκέψης, δεξιότητες μνήμης, αυξημένη νοητική εγρήγορση και επεξεργασία των πληροφοριών.

Τα διαδικτυακά παιχνίδια ως μαθησιακά περιβάλλοντα

Βάσει αυτών των παιχνιδιών, οι επιστήμονες και οι εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει μαζικά περιβάλλοντα εκμάθησης μέσω διαδικτύου, δηλαδή παιδαγωγικά σχεδιασμένους χώρους όπου οι μαθητές μπορούν να μάθουν ηλεκτρονικά με την ολοκλήρωση εργασιών και την αλληλεπίδραση με άλλους. Δεδομένου ότι το τρέχον περιβάλλον διδασκαλίας είναι κυρίως προσανατολισμένο στο περιεχόμενο και επικεντρώνεται γύρω από τον εκπαιδευτικό, δίνεται μεγάλη σημασία στην απομνημόνευση των γεγονότων από το περιβάλλον και στην προετοιμασία για εξετάσεις. Έτσι, όταν οι μαθητές αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται με έναν ελαφρώς διαφορετικό τρόπο, θεωρούν προβληματική την εξεύρεση λύσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν καλύτερες δεξιότητες σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες μπορούν να συμβούν μόνο μέσω ενεργού συμμετοχής. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαδικτυακά παιχνίδια. Όταν αλληλεπιδρούν με εικονικά περιβάλλοντα, οι μαθητές αφήνουν πίσω τους τον παθητικό ρόλο τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και μπορούν να διασκεδάσουν ενώ κάνουν ερωτήσεις, κοινωνικοποιούνται και λύνουν προβλήματα. Μπορούν να αναλάβουν κινδύνους και να διερευνήσουν με τους δικούς τους ρυθμούς χωρίς σοβαρές συνέπειες.

Τα πλεονεκτήματα

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια ενθαρρύνουν περισσότερο την ανάπτυξη στρατηγικών, τη δοκιμή σεναρίων και την ανώτερη σκέψη, παρά την απλή κατανόηση. Έχουν κανόνες, στόχους, αποτελέσματα, ανατροφοδότηση και απαιτούν κοινωνικοποίηση. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια κάνουν τους φοιτητές να λαμβάνουν αποφάσεις και τους επιτρέπουν να μάθουν μέσω δοκιμών και σφαλμάτων, λαμβάνοντας άμεση ανατροφοδότηση για τις ενέργειές τους. Σε πολλά παιχνίδια οι παίκτες αποτελούν μέρος μιας ομάδας στην οποία κάθε παίκτης έχει διαφορετικό και ουσιαστικό ρόλο. Προκειμένου να κερδίσετε μια μάχη, πρέπει να καταλάβετε τις ικανότητες των παικτών εντός του παιχνιδιού καθώς και τις δικές σας. Τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι διασκεδαστικά και συναρπαστικά και οι σχετικές δεξιότητες μπορούν να εφαρμοστούν σε μια ευρεία ποικιλία θεμάτων, όπως η γεωγραφία, η μηχανική και η στρατιωτική εκπαίδευση.

Ο τρόπος εφαρμογής

Αυτές οι πολλά υποσχόμενες μελέτες δείχνουν ότι τα μαζικά διαδικτυακά παιχνίδια για πολλούς παίκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποτελεσματικά εκπαιδευτικά εργαλεία, αν αναπτυχθούν και εφαρμοστούν σωστά, λόγω της ευρείας έκφρασης των μαθητών τους. Παρά το γεγονός ότι είναι διασκεδαστικά, αυτά τα παιχνίδια δεν μπορούν να αντικαταστήσουν όλες τις πτυχές του τρέχοντος εκπαιδευτικού μοντέλου. Αντ’ αυτού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση καινοτόμων εργασιών στο σπίτι. Κάποια από αυτά μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες πληροφορικής των μαθητών σε μια εποχή που η τεχνολογία χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλά επαγγέλματα. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ακόμη και μεγάλες εταιρείες αρχίζουν να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της εμπειρίας των τυχερών παιχνιδιών.