Με την εμφάνιση της Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΠ), βρισκόμαστε ενώπιον μιας επανάστασης που τελικά θα αλλάξει τον τρόπο που ζούμε , την εργασία και το παιχνίδι. Θα επηρεάσει τις βιομηχανίες σε ευρεία κλίμακα, από την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, μέχρι τη διασκέδαση και το εμπόριο. Τα περισσότερα διαδικτυακά παιχνίδια μπορούν να μετατραπούν με επιτυχία σε

Ο Νέλσον Μαντέλα είπε κάποτε: «Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τον κόσμο». Σήμερα, πολλές μελέτες δείχνουν πώς συμβαίνει αυτό. Η εκπαίδευση μπορεί να θέσει τέρμα στη φτώχεια με την ελάφρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, τη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας, την προώθηση της ειρήνης αντί

Στα διαδικτυακά παιχνίδια οι παίκτες μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να εξερευνήσουν περιβάλλοντα και να πολεμήσουν εχθρούς που έχουν δημιουργηθεί από υπολογιστή ή ακόμα και άλλους παίκτες. Ταυτόχρονα πρέπει να αναπτύξουν τις δυνάμεις και τις ικανότητες του χαρακτήρα τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτών των παιχνιδιών είναι

Με τον όρο “δια βίου μάθηση” εννοούμε την αντίληψη ότι η παιδεία ενός ανθρώπου είναι κάτι το οποίο ξεκινά από τη γέννησή του και τελειώνει με το θάνατό του. Δεν περιορίζεται λοιπόν σε βασική εκπαίδευση και σπουδές, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς και συνεχίζεται κάθε μέρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου.

Σκοπός της παιδείας δεν είναι απλώς η επίτευξη ενός υψηλότερου επιπέδου γνώσεων. Είναι ο εφοδιασμός των μαθητών με τα απαραίτητα εργαλεία με τα οποία θα βγουν αύριο έξω στον κόσμο και θα τον διαμορφώσουν για τον εαυτό τους. Ο Νέλσον Μαντέλα είχε πει κάποτε ότι η παιδεία είναι το δυνατότερο όπλο που μπορεί να αλλάξει

Οι όροι «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» και «Διαδικτυακή Εκπαίδευση» συχνά συγχέονται ενώ δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους. Ο πρώτος όρος αφορά τη χρησιμοποίηση εργαλείων τεχνολογίας στην εκπαίδευση, όπως είναι για παράδειγμα ένας φορητός υπολογιστής. Αντίθετα, η διαδικτυακή εκπαίδευση αφορά την εκπαίδευση μέσω του ίντερνετ, δηλαδή την παρακολούθηση μαθημάτων μέσω του διαδικτύου. Παρόλα αυτά, αυτές οι

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα από τα οποία πάσχουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε πολλές χώρες του κόσμου, είναι οι διακρίσεις. Όταν λέμε διακρίσεις εννοούμε διαφοροποιήσεις στην μεταχείριση κάποιων εκπαιδευόμενων, με βάση την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία, την οικονομική κατάσταση, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τις ειδικές ανάγκες, την εμφάνιση και άλλα κριτήρια. Υπάρχουν λοιπόν ομάδες ατόμων